Fire nye faktaark publisert

Fire nye faktaark publisert

Vi har laget fire nye faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon om ulike temaer i prosjektet. Alle fire er laget av forskningsassistent Henrik Eli Almaas. Faktaark 1/18 Norsk kyllingproduksjon 2013-2017 Faktaark 2/18 Norsk melkeproduksjon 2013-2017...
Et slag for det mellomstore gårdsbruket

Et slag for det mellomstore gårdsbruket

De mellomstore brukene er avgjørende for å opprettholde de verdiene som faktisk har så stor støtte i befolkningen og for at det er nok råvare til å opprettholde foredling til de gode produktene i distriktene, både spesialmat og helt vanlig mat til butikkene. Vi bør kanskje derfor slå et slag for, og ikke mot, at den mellomstore bonden har en viktig posisjon også i fremtidens matproduksjon.