Fire nye faktaark publisert

Fire nye faktaark publisert

Vi har laget fire nye faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon om ulike temaer i prosjektet. Alle fire er laget av forskningsassistent Henrik Eli Almaas. Faktaark 1/18 Norsk kyllingproduksjon 2013-2017 Faktaark 2/18 Norsk melkeproduksjon 2013-2017...
Et slag for det mellomstore gårdsbruket

Et slag for det mellomstore gårdsbruket

De mellomstore brukene er avgjørende for å opprettholde de verdiene som faktisk har så stor støtte i befolkningen og for at det er nok råvare til å opprettholde foredling til de gode produktene i distriktene, både spesialmat og helt vanlig mat til butikkene. Vi bør kanskje derfor slå et slag for, og ikke mot, at den mellomstore bonden har en viktig posisjon også i fremtidens matproduksjon.

Ny Bok: Transforming The Rural

Ny Bok: Transforming The Rural

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer som ligger til grunn for disse forandringene og effektene på bestemte sosiale grupper, organisasjoner og...

New book: Transforming The Rural

In recent decades, globalization has transformed rural societies and economies across the world. Much has been written by social scientists about the actors and structures underpinning these transformations and the effects on particular social groups, organizations...
Interdisciplinary perspectives

Interdisciplinary perspectives

Interdisciplinary is an important objective in Agrispace. I this text, three different methods for interdisciplinary research is elaborated and discussed. Three different methods for interdisciplinary research: Multi-disciplinary research is non-iterative research...
Interdisiplinaritet

Interdisiplinaritet

Å lykkes med interdisiplinaritet er en viktig målsetning i Agrispace. I denne teksten blir tre forskjellige metoder å jobbe på tvers av fag utdypet. Tre typer tverrfaglig arbeid: Multidisiplinært samarbeid: Er ikke-iterativ forskning som fokuserer på disiplinære...
Landbruk hvor?

Landbruk hvor?

Hvis kartet aldri endrer seg er trengs ikke studier av stedlig variasjon. I virkeligheten er dette lite sannsynlig. Hvert sted har sine egne strukturer som kan føre til stedsbestemte tilpasninger over tid – og det er fokus i AGRISPACE. Summen av lokale...
AGRISPACE

AGRISPACE

I prosjektet Agrispace er den overordnede problemstillingen å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge. Innovasjon og integrasjon innenfor alle sektorer av...
Agrispace workshop i Innsbruck

Agrispace workshop i Innsbruck

Den 30. mai til 2. juli inviterte Agrispace partner universitetet i Innsbruck til internasjonal workshop i Innsbruck og Obergurgl, Østerrike.  Formålet med samlingen var å formidle og diskutere Agrispace forskning sammen med inviterte gjester fra EURAC, Instiitute of...
Agrispace international workshop in Innsbruck

Agrispace international workshop in Innsbruck

From May 30 to July 2, Agrispace partner invited the University of Innsbruck to an international workshop in Innsbruck and Obergurgl, Austria.   The purpose of the meeting was to disseminate and discuss Agrispace research together with invited guests from EURAC,...