Vi har laget tre faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon på to sider om ulike temaer i prosjektet.

 

Faktaark 1/14

Det første faktaarket beskriver bakgrunnen og formålet med prosjektet og er skrevet av prosjektleder Hilde Bjørkhaug.

 

Last ned faktaark 1/14

 

Faktaark 1/15

Det andre faktaarket gir et sammendrag av en teori rundt lokalisering av landbruk. Det er skrevet av Øivind Hoveid, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

 

Last ned faktaark 1/15

 

Faktaark 2/15

Det tredje faktaarket gir et innblikk i tverrfaglig forskning og er skrevet av Rob Burton, Bygdeforskning.

 

Last ned faktaark 2/15