Ny Bok: Transforming The Rural

Ny Bok: Transforming The Rural

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer som ligger til grunn for disse forandringene og effektene på bestemte sosiale grupper, organisasjoner og...

New book: Transforming The Rural

In recent decades, globalization has transformed rural societies and economies across the world. Much has been written by social scientists about the actors and structures underpinning these transformations and the effects on particular social groups, organizations...
Interdisciplinary perspectives

Interdisciplinary perspectives

Interdisciplinary is an important objective in Agrispace. I this text, three different methods for interdisciplinary research is elaborated and discussed. Three different methods for interdisciplinary research: Multi-disciplinary research is non-iterative research...
Interdisiplinaritet

Interdisiplinaritet

Å lykkes med interdisiplinaritet er en viktig målsetning i Agrispace. I denne teksten blir tre forskjellige metoder å jobbe på tvers av fag utdypet. Tre typer tverrfaglig arbeid: Multidisiplinært samarbeid: Er ikke-iterativ forskning som fokuserer på disiplinære...
Landbruk hvor?

Landbruk hvor?

Hvis kartet aldri endrer seg er trengs ikke studier av stedlig variasjon. I virkeligheten er dette lite sannsynlig. Hvert sted har sine egne strukturer som kan føre til stedsbestemte tilpasninger over tid – og det er fokus i AGRISPACE. Summen av lokale...