Besøksadresse

Ta kontakt

7 + 9 =

Mer informasjon

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge.

Adresse: Universitetssenteret Dragvoll, N-7491 Trondheim

Telefon: +47 73 59 17 29

E-post: post@bygdeforskning.no

Åpningstider: Mandag – Fredag 08.30. – 15.30